Chất Liệu: Rayon

Phong Cách: Hằng Ngày-Tiệc

Độ Giãn: Nhiều

Váy Đen Xẻ Tà

SKU: LA00987230