Chất Liệu: Cotton Blends

Màu Sắc: Sọc

Phong Cách: Công Sở

Độ Giãn: Nhiều

Váy Sọc

SKU: LA0098715