Chất Liệu: Polyester

Độ Giãn: Một ít

Phong Cách: Thanh Lịch

Màu Sắc: Xanh

Váy Xanh Tay Lỡ

SKU: LA009872127