Chất Liệu: 95% Polyester

Phong Cách: Tiệc Tối

Độ Giãn: Không Có

Váy Xanh Tiệc

SKU: LA0098728