Chất Liệu: Cotton Blends

Màu Sắc: Trắng Đen

Phong Cách: Nhí Nhảnh

Độ Giãn: Tương Đối

Vớ Đen Trấng

SKU: LA009875